ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Junior Accountant

Τελειόφοιτη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Στον Αναπτυξιακό Κύκλο πραγματοποιεί την πρακτική της άσκηση.

ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ