Έλεγχοι της εφορίας σε χιλιάδες υποθέσεις μέχρι το τέλος του χρόνου

Έλεγχοι με προτεραιότητα να ολοκληρωθούν οι υποθέσεις που παραγράφονται προχωρά η ΑΑΔΕ. Η απόφαση του ΣΤΕ, δεν αφήνει περιθώρια καθυστέρησης. Η παραγραφή των υποθέσεων πλέον γίνεται στην πενταετία, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις επεκτείνεται σε 8, 10 ή και 15 χρόνια ανάλογα με την περίπτωση και την παράβαση, δεν μπορεί να ξεπερνάν τις καταληκτικές ημερομηνίες που θα πρέπει όχι μόνο να έχει εκδοθεί η πράξη προσδιορισμού αλλά αυτή θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στους φορολογούμενους, υποχρεωτικά έως τη λήξη της προθεσμίας.

Περισσότερα

Έλεγχοι της εφορίας σε χιλιάδες υποθέσεις μέχρι το τέλος του χρόνου